Εξαγωγές δοντιών

Εξαγωγή δοντιου
Οι εξαγωγές δοντιών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, της απλές εξαγωγές και τις χειρουργικές εξαγωγές.
Οι απλές εξαγωγές πραγματοποιούνται σε δόντια τα οποία είναι ορατά στο στόμα. Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε μια τέτοια επιλογή, μεταξύ άλλων είναι λόγω άλλης θεραπείας που πραγματοποιείται, όπως για παράδειγμα η ορθοδοντική ή ακόμα, σε παιδική ηλικία, μπορεί να εμποδίζει την ανατολή ενός μόνιμου δοντιού.
Οι χειρουργικές εξαγωγές εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπως κάταγμα του δοντιού κάτω από την επιφάνεια των ούλων ή κατάγματος της ρίζας, σε περιπτώσεις έγκλειστων δοντιών, τα οποία δεν έχουν ανατείλει ή βρίσκονται σε λάθος θέση, κλπ.
Στα ιατρεία μας, όπως επιτάσσει και η σύγχρονη οδοντιατρική επιστήμη, έχουμε πρωταρχικό στόχο να προλαμβάνουμε την απώλεια των δοντιών και μόνον όταν έχουμε εξαντλήσει τις πιθανές θεραπευτικές λύσεις καταφεύγουμε στην ύστατη επιλογή της εξαγωγής.