Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε κόστος απόλυτα εναρμονισμένο με την οικονομική συγκυρία της εποχής.
Αυτό το επιτυγχάνουμε με την χρήση των πλέον σύγχρονων μηχανημάτων, εργαλείων αλλά και τεχνικών που έχουν επιδείξει άριστη κλινική συμπεριφορά σε βάθος χρόνου.
Στην προσπάθειά μας για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, συνεργαζόμαστε με έμπειρους και απόλυτα ειδικευμένους συναδέλφους από όλο το φάσμα της οδοντιατρικής επιστήμης.
myDentist Μαρούσι
Χρήστος Στούμπης
myDentist Μαρούσι Χρήστος Στούμπης
myDentist Κέντρο
Ορέστης Μπότσης
myDentist Κέντρο Ορέστης Μπότσης
myDentist Άλιμος
Περικλής Δεληγιάννης
myDentist Άλιμος Περικλής Δεληγιάννης