Οστική Αναγέννηση - Μοσχεύματα

Συχνά, όταν υπάρχει προχωρημένη περιοδοντίτιδα ή ακόμα και σε περιπτώσεις απώλειας ενός ή περισσοτέρων δοντιών τα οποία δεν αντικαταστάθηκαν έγκαιρα, παρατηρείται και οστική απώλεια. Έτσι, δεν υπάρχει επαρκές οστό για να μας επιτραπεί η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.
Η θεραπεία που ακολουθείται σε αυτά τα περιστατικά λέγεται οστική αναγέννηση με την χρήση ειδικού μοσχεύματος.
Ο χρόνος που χρειάζεται για την οστική αναγέννηση εξαρτάτε από το μέγεθος της βλάβης και κυμαίνεται από τρεις έως εννέα μήνες, Στην συνέχεια το νέο οστό είναι έτοιμο να δεχθεί τα εμφυτεύματα δοντιών για να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.
Στα ιατρεία μας, χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά, όπου σε συνδυασμό με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, την εκπαίδευση και την εμπειρία των οδοντιάτρων μας, σας παρέχουμε μια επιτυχημένη επέμβαση.