Προσθετική επί εμφυτευμάτων

Η χρήση των εμφυτευμάτων δοντιών, ανάλογα την περίπτωση, προσφέρει στην σύγχρονη οδοντιατρική προσθετική λύσεις σε κάθε ανάγκη.
Εμφύτευμα σε ένα δόντι
Όταν έχει χαθεί ένα δόντι, η ιδανική λύση είναι η τοποθέτηση ενός οδοντικού εμφυτεύματος και στην συνέχεια η τοποθέτηση μιας ολοκεραμικής στεφάνης (θήκης) πάνω σε αυτό.
Η χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος δεν απαιτεί τρόχισμα των γειτονικών υγιών δοντιών όπως θα απαιτούσε η χρήση μιας γέφυρας δοντιών. Επίσης βοηθά σημαντικά στην σωστή συγκράτηση του οστού της γνάθου.
Γέφυρα επί εμφυτευμάτων
Όταν έχουν χαθεί περισσότερα από ένα δόντια σε σειρά, η ιδανική λύση είναι η τοποθέτηση εμφυτευμάτων, συνήθως απαιτούνται δύο, και πάνω σε αυτά η τοποθέτηση γέφυρας από ιδική οδοντιατρική πορσελάνη.
Η γέφυρα επί εμφυτευμάτων έχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθώς είναι ακίνητη συνεπώς βελτιώνει την ποιότητα της μάσησης αλλά και την αίσθηση ασφάλειας στον ασθενή. Επίσης προσφέρει άριστη αισθητική καθώς ενσωματώνεται τέλεια στον οδοντικό φραγμό.
Οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων
Στους ασθενείς που έχουν χάσει όλα τα δόντια στην άνω ή κάτω γνάθο, η βέλτιστη λύση είναι η τοποθέτηση οδοντοστοιχίας επί εμφυτευμάτων.
Με αυτή την μέθοδο αποκατάστασης ο ασθενής απολαμβάνει την αίσθηση σταθερότητας, βελτιώνοντας την ποιότητα της μάσησης και την ομιλία ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει και το αισθητικό αποτέλεσμα.
Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατή η χρήση της υπάρχουσας οδοντοστοιχίας εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, αφού γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις.
Ολική οδοντοστοιχία
Στους ασθενείς που έχουν χάσει όλα τα δόντια τους, τόσο στην άνω όσο και στην κάτω γνάθο προτείνεται η λύση της τοποθέτησης εμφυτευμάτων και στην συνέχεια τοποθέτηση οδοντοστοιχίας πάνω σε αυτά.
Έτσι, ο ασθενής απολαμβάνει την σταθερότητα, την άνεση στην μάσηση, την βελτίωση στην ομιλία αλλά και ένα άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.
Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατή η χρήση της υπάρχουσας οδοντοστοιχίας εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, αφού γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις.